napis2

Plastik Centrum

ul. Konwaliowa 4

87-125 Osiek nad Wis??

NIP: 879-178-82-17

REGON: 363989490

 

tel. 56 477-19-30

tel. kom. 530-616-085

 

E-mail: tworzywa@plastikcentrum.com

 

 

 

Wanny galwanizacyjne, trawienne oraz oprzyrz?dowanie z tworzyw sztucznych:

Aparaty i naczynia laboratoryjne:

Ró?nego rodzaju pojemniki, mieszalniki, formy i zbiorniki dla przemys?u spo?ywczego:

Kana?y, filtry, wywietrzniki i instalacje wentylacyjne dla przemys?u budowlanego:

Oraz inne: