napis2

Plastik Centrum

ul. Konwaliowa 4

87-125 Osiek nad Wis??

NIP: 879-178-82-17

REGON: 363989490

 

tel. 56 477-19-30

tel. kom. 530-616-085

 

E-mail: tworzywa@plastikcentrum.com

 

 

3

Firma "Plastik Centrum" powsta?a w 2004 roku na bazie praktyki i do?wiadcze? nabytych wcze?niej we wspó?pracuj?cej z nami firmie niemieckiej.

 

Specjalizujemy si? w spawaniu i formowaniu tworzyw sztucznych gor?cym powietrzem. Technika ta pozwala na wykonywanie z pó?fabrykatów termoplastycznych tworzyw sztucznych (p?yt, rur, wa?ków, kszta?tek itp.), pojedynczych elementów lub ma?ych serii. Stosuj?c spawanie gor?cym powietrzem produkujemy na ?yczenie klienta elementy o wyj?tkowych kszta?tach.

 

Naszym celem jest zapewnianie najwy?szej jako?ci wytwarzanych przez Nas produktów w konkurencyjnych cenach oraz ci?g?e doskonalenie i poszerzanie oferty firmy.

Zapewniamy szybk? i rzeteln? obs?ug?